REtext.hu

Általános szerződési feltételek

A szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő és a Szolgáltató között vállalkozási szerződés jön létre. Mindazokban a kérdésekben, amelyekben eltérően nem állapodnak meg, a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazzák.

Szolgáltató adatai:

Szöveggondozás megrendelése esetén:

A Megrendelő által a semperger.zsolt@gmail.com címre szöveggondozás céljából megküldött nyers szöveget a Szolgáltató:

Általános teljesítési határidő szöveggondozás esetén:

A vállalkozási díj: 0,5 Ft/karakter, a nyers szöveg (szóközöket is tartalmazó) karakterszáma alapján.

A pontos díjat és határidőt a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben rögzíti, a megrendelést követő 8 órán belül. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. (Ha a szöveg terjedelme vagy jellege miatt a Szolgáltató csak az általánostól eltérő határidővel vagy díjazással tudja vállalni a megrendelést, akkor ezt 8 órán belül jelzi. Ebben az esetben a szerződés a Megrendelő esetleges elfogadó üzenetét követően, ennek Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.)

A szöveg mondanivalójába a Szolgáltató természetesen nem szól bele, a megrendelés visszautasításának jogát azonban fenntartja (különösen a szélsőséges politikai üzenetek és az emberi tragédiákat szenzációként kihasználó cikkek esetében).

Pontos technikai részletek: retext.hu#gyik.

Formátum megrendelése esetén:

A Megrendelő által a semperger.zsolt@gmail.com címre formázás céljából megküldött nyers szöveget a Szolgáltató:

A vállalkozási díj: oldalanként 500–2.000 Ft közötti, összetettségtől függően (plusz 0,5 Ft/karakter, ha a mű szöveggondozásra is szorul).

A pontos díjra és határidőre vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben rögzíti (oldalszámként a kész mű általa előzetesen becsült oldalszámát figyelembe véve), az ajánlatkérést követő 8 órán belül. (Ha a Szolgáltató később ennél több oldalra tördelné a művet, ez a díjon már nem változtat.)

A szerződés a visszaigazoló e-mailre a Megrendelő által küldött elfogadó e-maillel jön létre. (Az ajánlat és az elfogadás között többkörös egyeztetésnek és újabb ajánlatnak is helye van. A szerződés ekkor is csak abban az esetben jön létre, ha a Szolgáltató végül tud olyan ajánlatot adni, amelyet a Megrendelő elfogad.)

A szöveg mondanivalójába a Szolgáltató természetesen nem szól bele, a megrendelés visszautasításának jogát azonban fenntartja (különösen a szélsőséges politikai üzenetek és az emberi tragédiákat szenzációként kihasználó cikkek esetében).

Pontos technikai részletek: retext.hu#gyik

Fizetés:

Ha a szerződés a fentiek szerint létrejött, a Szolgáltató köteles a munkát elvégezni, a Megrendelő pedig köteles a vállalkozási díjat megfizetni.

A fizetés utólag, átutalással történik a Szolgáltató által e-mailben küldött elektronikus számla Megrendelőhöz való megérkezése után 8 napon belül.

Számlázás:

A Szolgáltató a kész mű Megrendelőnek való megküldésekor elektronikus számlát küld, amelyen (a munka jellegétől függően) a következő tevékenységi körök egyike szerepel:

Általános forgalmi adó (áfa): a Szolgáltató adószámos magánszemélyként, alanyi áfamentességgel végzi a tevékenységét. Ennélfogva a Megrendelőnek nem kell áfát fizetnie, azaz a nettó és bruttó árak egybeesnek (Áfa tv. 188. § (1) bek.).

Elszámolás költségként: a számla a Megrendelő könyvelésében ugyanolyan költségként jelenik meg, és ugyanúgy viselkedik, mint az áfás számla.

Kapcsolattartás:

A Megrendelő és a Szolgáltató e-mailben (kapcsolat@retext.hu), valamint kisebb részletkérdések esetében Facebook Messengeren (facebook.com/retext.hu) tartják a kapcsolatot. (A többi elérhetőség itt található: Kapcsolat.)

Adatvédelem:

A Megrendelő adatait a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzat és tájékoztató szerint kezeli.